Aviso Legal

CONDICIÓNS DE USO E SERVIZO E POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

1. Información sobre o servizo.

O presente sitio web WWW.FESTIGALEIROS.COM é propiedade de FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar).

Identidade: Vanesa María Rivas Vilar
NIF: 33342694 P
Dirección postal: Avenida de la Coruña, 500 Edificio CEI Nodus. Planta 1. Local 2
27003 Lugo
Correo electrónico: festigaleiros@gmail.com
Teléfono: 610 47 47 14

2. Obxecto.

FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar) pon ao dispor dos usuarios do sitio as presentes Condicións de uso e servizo e política de protección de datos en cumprimento do establecido na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSI-CE), e co Regulamento da Unión Europea 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril e demais lexislación correspondente á materia de protección de datos.

Desde o momento en que se accede ao sitio e se navega por el, considéranse aceptadas sen reserva estas condicións. O acceso ao sitio é gratuíto e para navegar por el non é necesario que revele a súa identidade nin que facilite ningún dato persoal.

FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar) resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento do usuario ditas modificacións, entendéndose como suficiente o aviso da devandita modificación no propio sitio web.

As características dos servizos prestados no sitio web son as existentes no momento de posta “en liña” ou da actualización das diferentes páxinas.

3. Rexistrarse como usuario do sitio web.

Para rexistrarse no sitio web atopará na pantalla de inicio a opción de “Rexistro”, mediante a que se accede a un formulario de rexistro, no que se cumprimentarán os campos e aceptarán as Condicións de Uso e Servizo e a Política de Privacidade”. Para confirmar o alta do usuario deberá acceder á conta de correo que indicou no rexistro e confirmar a mensaxe que o sitio web lle envía ao seu correo electrónico.

Os usuarios rexistrados recoñecen ser maiores de 18 anos e ter capacidade legal para aceptar estas condicións.

O sitio web permite ao usuario rexistrado ter a súa área privada, desde a que pode realizar e xestionar as súas compras, e recibir publicidade se así o autoriza.

Os danos e prexuízos directos ou indirectos que lle foran causados por calquera terceiro se o usuario rexistrado perdeu, desvelou, descoidou ou de calquera outro modo, por causas que lle sexan imputables, permitiu, por acción ou omisión, que un terceiro coñecese os datos persoais necesarios para o acceso á área privada, serán responsabilidade do usuario.

4. Responsabilidade.

A pesar de tomar tódalas precaucións necesarias para proporcionar informacións actuais e exactas no sitio web, FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar) non pode garantir a actualización de toda a información facilitada nin a ausencia de erros ou omisións.

O sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. Con todo, non se descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que existan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias similares que fagan imposible o acceso permanente ao sitio.

Neste sentido, FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar) non pode garantir que a dispoñibilidade do servizo sexa continua e ininterrompida en todo momento, debido á posibilidade de que existan problemas técnicos na rede, prestadores de servizos de telecomunicacións, avarías nos equipos e outras posibles continxencias imprevisibles como reparacións, mantemento, actualización de software, etc. En calquera caso, FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar) garante que tentará liquidar devanditos problemas ou realizar ditas tarefas no menor tempo posible, de forma que o acceso ao sitio estea garantido a maior parte do tempo.

FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar) non asume responsabilidade sobre os danos que os seus usuarios poidan sufrir con ocasión de ou como consecuencia da navegación por ela, derivados de virus existentes na internet, a actividade fraudulenta ou inadecuada de terceiros, e causas similares.

Neste sentido, o titular do sitio web declara que prestará ás autoridades competentes a colaboración que resulte necesaria ás autoridades competentes fronte a posibles actuacións
ilícitas ou nocivas que se realizaron por terceiros de mala fe que provoquen danos e prexuízos ao sitio e/ou aos seus usuarios a través del.

Tampouco se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, xeradores de blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente.

En ningún caso FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar) poderá ser responsabilizado de problemas directos ou indirectos, de prexuízos materiais, perda de datos ou de programa, prexuízos financeiros, resultado do acceso ou do uso deste sitio.

5. Limitacións de uso e deber de custodia.

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web con finalidades ilegais ou de forma que lesione dereitos de terceiros.

O usuario obrígase a absterse de utilizar a aplicación telemática con fins ou efectos ilícitos, contrarios ao establecido no presente documento e na aplicación telemática, lesivos dos dereitos e intereses de FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar) e/ou de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar a aplicación telemática ou impedir a normal utlización ou goce da aplicación telemática polos demais usuarios.

Ao usuario queda prohibido, de forma enunciativa pero non limitativa, realizar enxeñería inversa, descompilar, desensamblar, reproducir, traducir, modificar, facer unha versión, comercializar, duplicar, transformar ou transmitir a persoa ou entidade, parcialmente ou na súa totalidade, en forma ou por medio algún, xa sexa mecánico, magnético, por fotocopia ou calquera outro, eliminar calquera aviso de propiedade ou etiquetas da aplicación telemática, de forma enunciativa e non limitativa, os diagramas lóxicos, códigos fonte, obxecto e/ou o modelo de datos, sen previa e expresa autorización por escrito por parte de FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar).

6. Propiedade Intelectual e Industrial.

Todos os contidos, marcas, deseños, logos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, nomes de dominio e calquera outros signos ou elemento susceptibles de protección por dereitos de propiedade industrial e intelectual que formen parte deste sitio web son propiedade de FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar) ou de terceiros que autorizaron a súa inclusión no mesmo, e que están protexidos polas leis vixentes.

Os dereitos de explotación do sitio web son titularidade de FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar) e están protexidos polas leis de Propiedade Intelectual españolas, e polas leis aplicables do país en que se utilicen.
Quedan expresamente prohibidos todos os usos que excedan do persoal e privado do usuario da páxina, e especialmente, a reprodución, distribución, comunicación pública e modificación da páxina ou de calquera dos seus contidos, salvo expresa autorización do titular dos dereitos. Tamén queda expresamente prohibido o uso da marca rexistrada “ RGRIP”, salvo aqueles usos que se realicen de conformidade cos usos comerciais sobre marcas e sempre con cita expresa do nome do propietario da marca e a súa condición de titular da mesma.

A estrutura, organización e codificación do sitio constitúen segredos comerciais e información confidencial de FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar). Así, o usuario deberá tratar a aplicación informática do sitio da mesma forma que faría con calquera outro material protexido con dereitos de propiedade intelectual e non poderá copialas sen autorización expresa e por escrito dos seus titulares.

En ningún caso se entenderá que se concede licenza algunha ou se efectúa renuncia, transmisión, cesión total ou parcial dos devanditos dereitos, nin se confire ningún dereito, e en especial, de explotación, reprodución, distribución, transformación ou comunicación pública sobre os devanditos contidos sen a previa autorización expresa e por escrito de FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar) ou dos terceiros correspondentes.

7. Ligazóns a outros sitios da internet.

Este sitio web pode conter ligazóns ou hipervínculos que conducen a outras páxinas web xestionadas por terceiros alleos á nosa organización. Así pois, FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar) non pode garantir o contido ou as informacións que se recollan nos devanditos sitios web, nin a súa veracidade ou actualización, e en consecuencia queda exento de toda responsabilidade de danos e prexuízos de todo tipo que poidan derivarse da utilización de sitios web alleos ao presente.

A actualización dun enlance de hipertexto cara ao sitio web necesita unha autorización previa e por escrito de FESTIGALEIROS (Vanesa María Rivas Vilar). Se desexa incluír no seu sitio unha ligazón hipertextual cara ao noso sitio, debe contactar co responsable do sitio, a través do correo electrónico de contacto que consta no apartado primeiro destas Condicións.

8. Lei aplicable e xurisdición.

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución dos conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Lugo, salvo para o caso de aplicación da normativa específica en materia de protección de consumidores e usuarios. Neste caso, entenderase como domicilio habitual o da entrega da compra, salvo que expresamente se indicase a casa de residencia habitual.

Últimas Entradas
Histórico de entradas
Xuño 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Buscador de Fiestas